VERHALEN:

"Waarschijnlijk deelnemer aan een criminele organisatie..."

Ton Kuster vertelt zijn verhaal

‘In de jaren 90 bezocht Ton Kuster in het kader van zijn afstudeerscriptie “Sport als resocialisatie” regelmatig het Huis van Bewaring aan de Noordsingel. 'Met een bezoekerspasje van de reclassering mocht ik tijdens de recreatie-uren de bewoners van de A-, B- en C-vleugels wekelijks bezoeken. De sfeer op de vleugels was ontspannen en het personeel was vrij positief. Ik werd zelfs tijdens de recreatie vaak uitgenodigd om als vierde man mee te klaverjassen of aan het voetbal- of biljartspel deel te nemen.

Bokssport
Tijdens één van deze bezoekuren ontmoette ik een oude bekende uit de bokssport. Wij hadden een leuk gesprek over onze gemeenschappelijke passie “boksen”. Ook de financiële problemen bij de verschillende Rotterdamse boksverenigingen kwamen aan de orde. Het viel de toezichthoudende en dus ook meeluisterende bewaarder op dat deze gedetineerde plotseling zo vrij en open met mij sprak. Hij had namelijk al wekenlang geen woord met het personeel en zijn medebewoners gewisseld. Om die reden werd hij ook extra in de gaten gehouden. De bewaarder rapporteerde dit onmiddellijk bij zijn leidinggevende. De volgende dag moest ik mijn bezoekerspas inleveren en werd mij de toegang tot de inrichting met onmiddellijke ingang geweigerd. De reden? “Waarschijnlijk deelnemer aan een criminele financiële organisatie of althans betrokken”. De directie nam geen enkel risico en er was geen discussie mogelijk. Blijkbaar had het onderwerp “de financiële problemen van boksverenigingen” mij “de das” omgedaan. Mijn scriptie “Sport als resocialisatie “ kreeg overigens een ruime voldoende en ik ben, ondanks “mijn criminele achtergrond”, keurig als Sportmanager afgestudeerd. Met dank aan de Noordsingel-gevangenis.’