VERHALEN:

"Een rumoerige jaarwisseling"

31 december 1977 

In de oudejaarsnacht van 31 december 1977 blijft het lang onrustig in het Huis van Bewaring. Al is het, volgens de cipiers, wel vrij normaal dat op dit soort avonden de sfeer wat gespannen is. Toch loopt het deze avond rond middernacht echt uit de hand.

Stukgeslagen meubilair
Al eerder op de dag doen geruchten de ronde dat een aantal jeugdige gedetineerden heeft besloten om ’s avonds niet naar hun cel terug te keren. Als zij dat uiteindelijk wel doen, lijkt de situatie in eerste instantie mee te vallen. Eenmaal terug in hun cel beginnen de raddraaiers niet alleen het meubilair uit hun cel, maar ook de ruiten te vernietigen. Met behulp van het stukgeslagen meubilair veroorzaken ze vervolgens een enorm kabaal, dat al snel door hun lotgenoten overgenomen wordt. Ook de vrouwen in nabijgelegen de vrouwenvleugel sluiten zich bij het oproer aan.

Isoleercellen
Uiteindelijk komen zes jeugdige delinquenten waaronder twee vrouwelijke gevangenen in de isoleercellen terecht. Ook wordt een aantal andere jeugdige gedetineerden naar een andere vleugel binnen het gebouw overgeplaatst.

Pas vroeg in de ochtend keert de rust terug. De politie, die ook buiten het gebouw uitgebreide veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, blijft nog urenlang paraat.